Apr 29, 2024 IN
share

Maximerad energibesparing när Ovanåker kommun satsar på smart ljusstyrning och LED armaturer

Ovanåker kommun tar ett stort steg mot en energieffektivare och smartare framtid genom att uppgradera hela kommunens gatubelysning med trådlös ljusstyrning från LumenRadio. Investeringen beräknas kunna ge kommunen en energibesparing på över 60%, och innebär inte bara en markant minskning av energiförbrukningen utan också införandet av smarta ljusstyrningsfunktioner som ökar kommunens effektivitet och hållbarhet.

Ovanåkers kommun, belägen i mitten av Sverige, sträcker sig över ett stort område och kommunens utomhusbelysning består av 3500 högtrycksnatrium och Metallhalogen lampor som nu byts ut mot LED lampor. Samtidigt installeras närvarosensorer och LumenRadios AirGlow för trådlös ljusstyrning vid alla 3500 ljuspunkter. Projektets fokus är att maximera energibesparingen samtidigt som tryggheten för invånarna bevaras och stärks.

Under projektets första etapp, genomförd hösten 2023, så uppdaterades ca 700 ljuspunkter med nya LED armaturer, PIR-sensorer och AirGlow. Ulf Ståhlberg, teknisk chef i Ovanåker kommun och ansvarig för projektet, berättar att den nya styrningen möjliggör att armaturen kan lysa med endast 8 watt under 92-95% av tiden. Vid närvaro ökar ljusstyrkan till full effekt där endast 32 watt behövs för att uppnå en  bra belysning.  

Kommunen planerar nu för nästa etapp, som innefattar uppdatering av lika många armaturer och denna gång är flera parkområden i fokus.  Att fortsätta med LumenRadios AirGlow ses av Ulf som en självklarhet;

Vi har redan sett en betydande energibesparing i området och jag är imponerad av enkelheten i ljusstyrningssystemet. Att kunna ha appen i telefonen och göra justeringar vid behov är en stor fördel. Uppdateringen har även tagits emot väl av invånarna som märker en förbättrad utemiljö.

AirGlow erbjuder stor flexibilet genom att man kan ställa in olika zoner och scener för att  optimera varje område efter behov. Enkelheten med installationen och frånvaron av återkommande avgifter är något som Ulf och andra samarbetspartners värdesätter;

I detta projekt har vi samarbetat med Strihl, specialister på energieffektiv belysning, och Sentab, som ansvarat för installationen. Vi är alla nöjda med framgången i projektet och ser fram emot fortsatt samarbete. För oss i Ovanåker kommun är det självklart att fortsätta satsa på innovationer som både sparar energi och förbättrar utemiljön för invånarna.