Apr 12, 2023 IN
share

Kungsbacka satsar på LED-belysning med trådlös ljusstyrning och närvarosensorer

I Kungsbacka kommun kombineras flera gränsöverskridande tekniker för att främja hållbarhet, innovation och trygga miljöer. Med den ökade elkostnaden har kommunens gatubelysning blivit ett högprioriterat område. Nu är LumenRadios teknologi för trådlös ljusstyrning på plats i ett mindre bostadsområde vilket beräknas ge en energibesparing på ytterligare 50% jämfört med LED belysning utan styrning.

”Kommunen genomför nu en större satsning inom IT och infrastruktur, där just trådlös ljusstyrning i kombination med sensorer skulle bidra till en sundare behovsanpassad belysning. Detta ger både energibesparingar och en fortsatt trygg miljö för våra invånare”, säger Stefan Magnusson ansvarig för Drift och Underhåll av gatubelysning i Kungsbacka Kommun.

Behovsanpassad belysning är idag ett omtalat ämne, eftersom det är en enorm skillnad mellan den mer eller mindre konstanta belysning de flesta av våra gatumiljöer har idag och det reella belysningsbehovet. Detta har LumenRadio tagit fram en lösning för med vår AirGlow produkt, säger Niclas Norlén, Utvecklings och Produktchef för Smart Cities, LumenRadio.

Många byter till LED ovetandes om ännu mer energieffektivare lösningar

Många kommuner är inne i processen att byta ut äldre högtrycksnatriumlampor mot LED-belysning eftersom LED kan ge en halvering av energiförbrukning.

Kungsbacka var inne på samma bana, men Stefan blev nyfiken på LumenRadios utbildningssatsning inom trådlös behovsanpassad gatubelysning och valde att testa vår teknologi och produkt på ett mindre avgränsat område.

”Med LumenRadios teknologi har vi lyckats reducera energiförbrukningen av LED armaturerna med ytterligare 50%, så  samarbetet med LumenRadio har verkligen gett oss nya insikter. Nu testar vi ju en rad olika teknologier på relativt små areor, men ambitionen är så klart att gå från småskaligt till storskaligt”, säger Stefan.

Inte bara en kommunfråga – alla i samhället berörs

Förutom att byta ut äldre natriumarmaturer till LED, väljer flera kommuner att släcka ner ljuset helt under vissa timmar, eller dra ner ljusstyrkan markant. Det är inte ovanligt att det resulterar i en reaktion från invånare som utan en effektiv belysning befarar högre brottslighet.

“Området där vi installerat LumenRadios teknologi har fungerat så pass bra och vi har hittills inte fått någon reaktion alls från invånarna vilket enligt mig är ett gott betyg. Vid huvudgatans infart är de första armaturerna alltid tända och sedan dimmas resten upp för att skapa ett inbjudande och trygg miljö, säger Stefan. 

”Trådlös ljusstyrning för gatubelysning är ännu så pass nytt och ännu ingen självklarhet, och min nyfikenhet har växt i takt med ett flertal dialoger med olika aktörer. Det handlar lika mycket om potentiella energibesparingar, som biologisk mångfald, som till att skapa trygga miljöer för våra invånare, avslutar Stefan.

Projektet i korthet:

Postgårdsvägen i Kungbacka är ett mindre bostadsområde med ett femtiotal hushåll och ett trettiotal gatulampor.

  • 29 stycken 50W högtrycksnatrium armaturer ersatta med motsvarande antal Strihl Orion 32W LED armaturer.
  • 29 stycken AirGlows (ljuskontroll) i kombination med TE Connectivity Lumawise PIR sensorer.
  • Enkel och snabb montering via Zhaga Book 18 sockel.
  • Beräknad energibesparing: ytterligare cirka 50% reducerad energiförbrukning jämfört med LED belysning utan styrning
  • Övrigt: engångskostnad för inköp av AirGlow och sensorerna, inga återkommande avgifter.
https://lumenradio.com/wp-content/uploads/2022/06/AirGlow_21_frilagd_2.png

Få vår energibesparings-kalkyl

Vi hjälper dig med enklare projektering för ditt nästa belysningsprojekt. Maila vår kollega Johan idag och få även vår uppskattade energibesparings kalkyl.

Maila Johan

Read in English: LED street lamps with wireless lighting control generate massive cost and energy savings