Dec 01, 2022 IN Street Lighting
share

Kommuner kan spara 88% av elen med rörelsestyrd gatubelysning

Utomhusbelysning är en av kommunernas största elförbrukare, ett dilemma när elpriserna ökar. Men lättinstallerade och priseffektiva lösningar finns. Med rörelsestyrd gatubelysning kan upp till 88% av elanvändningen sparas in. Samtidigt minskar CO2-utsläppen, invånarnas trygghet ökar och miljontals kronor frigörs till ökad nytta i kommunens verksamheter.

Sveriges städer står inför en stor utmaning när vintermörkret faller och energipriserna skjuter i höjden, samtidigt som hela samhället måste minska sin resursanvändning och klimatavtryck.

”Som infrastrukturen fungerar idag så slösar vi oändligt många kilowattimmar på gatubelysning som tänds vid skymningen och släcks i gryningen, trots att ljuset bara behövs en försvinnande liten del av natten. Våra kommuner skulle kunna göra så mycket gott arbete med pengarna som varje kilowattimme kostar i onödan. Den problemställningen är grunden till att vi utvecklat en ny teknik som fyller det faktiska belysningsbehovet.”

Det säger Niclas Norlén, utvecklingschef på Göteborgsbaserade teknikföretaget LumenRadio som utvecklar tillförlitliga och patenterade trådlösa uppkopplingar för ljusstyrning.

Ljuset behövs bara 2% av tiden

Många kommuner är inne i processen att byta ut äldre högstrycksnatriumlampor mot LED-belysning. Andra testar att släcka ner delar av belysningen, vilket riskerar att orsaka olyckor och otrygghet. Vissa sänker också ljusstyrkan något på gatorna under de nattimmar då få människor rör sig ute.

LumenRadios nya trådlösa produkt AirGlow rampar upp besparingen till en helt ny nivå. Den fästs på varje gatlampa och uppfattar via sensorer när något rör sig i omgivningen. Signalen skickas vidare till alla lampor i närheten, som omedelbart ökar ljusstyrkan till inställd effekt. Under övrig tid hålls styrkan nere på 20% då inget belysningsbehov finns, vilket faktiskt gäller för hela 98% av tiden i snitt enligt bolagets egna beräkningar.

Tillförlitlig, robust och priseffektiv

AirGlow är specifikt utvecklad för trådlös styrning av utomhusbelysning av exempelvis promenadstråk, cykelbanor, parker, parkeringar, bostadsområden, stadsgator och allmänna platser: kort sagt all kommunal belysning. Jämfört med äldre gatlampor har tekniken potential att spara hela 88% av elanvändningen, enligt en kalkyl av LumenRadio som stöds av kommunala siffror.

Lösningen är enkel att installera och driftsätta, med fördel i samband med bytet från äldre lampor till LED-armaturer, men kan även läggas till i efterhand. Ljusinställningarna görs i en lätthanterlig app. AirGlow kommer inte med långtidsavtal eller återkommande avgifter, enbart en engångskostnad för tekniken.

Lösningen bygger på LumenRadios patenterade Mira-teknologi som är känd för oöverträffad tillförlitlighet, lång räckvidd och robusthet i utsatta miljöer. Den kräver ingen uppkoppling till molnlösning som medför ökade kostnader, komplexitet och säkerhetsrisker. Tack vare den bevisade prestandan används Lumenradios trådlösa teknologi av svenska storföretag som SKF och Swegon och lyser upp välkända stadsmiljöer som Götaplatsen i Göteborg.

Vill du veta mer?

Under vintern 2022-2023 genomför LumenRadio en utbildningssatsning riktad till svenska kommuner, energibolag, belysningsingenjörer och installatörer.

Välkommen att anmäla dig till vårt webinarium som demonstrerar nyttorna med trådlös och behovsstyrd gatubelysning och visar praktiskt hur det går till att projektera, installera och använda AirGlow.

Vill du ha en kalkyl på ekonomisk och energimässig besparing för just din kommun? Kontakta oss gärna:

Niclas Norlén
Utvecklingschef Uppkopplad belysning
LumenRadio
0766 27 87 28
niclas.norlen@lumenradio.com

Johan Stenman
Ansvarig uppkopplad belysning Norden
mobil: 073-141 78 01
email: johan.stenman@lumenradio.com

Tekniska specifikationer och kompletterande information om AirGlow hittar du här.


Om LumenRadio:

LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produkt-uppkopplingar för verksamhetskritiska IoT-applikationer. Våra skalbara lösningar bygger på patenterad trådlös teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation. Vi har en nollvision vad gäller kablar och erbjuder våra kunder ett trådlöst alternativ som fungerar lika bra som den traditionella kabeln – eller bättre. Med huvudkontor i Göteborg, Sverige, och försäljningskontor i Tyskland och USA, levererar våra cirka 60 passionerade medarbetare varje dag – Wireless Without Worries.